Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.

GHC: đổi mới nền tảng, thúc đẩy phát triển

Tổng quan

GH Consults (GHC) là đơn vị chuyên tư vấn sâu về chính sách và pháp luật kinh tế Việt Nam. Kết hợp những đánh giá sâu sắc có được từ khu vực quản lý nhà nước đến khu vực tư nhân, GHC giúp khách hàng hiểu rõ hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như các yếu tố kinh tế-xã hội và chính trị có liên quan, từ đó có các quyết định đúng đắn trong quá trình hoạt động.

3

Công ty

50

Người dùng

50

Nhân sự

3

Tháng triển khai

Thách thức

Vận hành hệ thống trên các phần mềm chuyên biệt khác nhau và không tích hợp. Gặp hạn chế trong việc kiểm soát xuyên suốt các quy trình và gặp hạn chế trong việc phát triển mở rộng quy mô.

 • Sử dụng hệ thống Misa để quản lý các nghiệp vụ Kế toán
 • Sử dụng phần mềm 1Office để quản lý công việc
 • Hệ thống thiếu sự tích hợp, thiếu tính năng để đáp ứng hết các nghiệp vụ.
 • Gặp khó khăn với kế hoạch mở rộng

Giải pháp

BeeSuite ERP

Nền tảng quản trị hiện đại, tăng hiệu quả 

 1.  Quản lý danh mục dịch vụ, khách hàng, đối tác tập trung trên một nền tảng.
 2. Quy trình kinh doanh khép kín từ khâu tiếp cận khách hàng, báo giá, lên hợp đồng và thực thi hợp đồng.
 3. Các hợp đồng được thực thi thông qua dự án, các hạng mục công việc của hợp đồng được triển khai thông qua các nhiệm vụ với người được phân công. Thời gian thực tế xử lý công việc được ghi nhận vào bảng công làm cơ sở nghiệm thu công việc với khách hàng.

BeeSuite Accounting

Tự động hóa quy trình kế toán

 1. Tự động thừa kế dữ liệu từ tất cả các phân hệ đồng bộ về kế toán và hạch toán, phòng kế toán kiểm tra các bút toán và xác nhận, hạn chế các sai sót dữ liệu.
 2. Tích hợp xuất hóa đơn điện tử được
 3. Xử lý các nghiệp vụ kế toán linh hoạt, hiện đại
 4. Xử lý nghiệp vụ của từng công ty trên cùng một nền tảng, chuyển thao tác từ công ty này qua công ty kia chỉ bằng một click chuột.
 5. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

BeeSuite HRM

Tăng kết nối của nhân viên với doanh nghiệp

 1. Là công cụ để nhân viên có thể chủ động thao tác các tác vụ về phép, công, thông tin phiếu lương, truy cập các thông tin nhân sự cơ bản của đồng nghiệp. 
 2. Là công cụ để phòng nhân sự xử lý các nghiệp vụ về nhân sự, công, lương, tuyển dụng. 
 3. Là kênh để thực hiện nghiệp vụ đánh giá 360 độ nhân viên hàng năm.