Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.
BeeSuite HRM

Phần mềm HRM BeeSuite cung cấp giải pháp toàn diện cho quản lý và phát triển nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc và tăng cường năng lực cho doanh nghiệp, giúp tổ chức chủ động trong việc quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Phần mềm nhân sự BeeSuite HRM là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, giúp việc quản lý nhân sự trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nền tảng độc đáo này cung cấp một giải pháp tích hợp để quản lý thông tin nhân viên, chấm công, tiền lương, hiệu suất, tuyển dụng và đào tạo. Sử dụng BeeSuite HRM, các tổ chức có thể cải thiện sự thống nhất của dữ liệu, nâng cao trải nghiệm làm việc cho đội ngũ, và xử lý hiệu quả các nghiệp vụ nhân sự, đồng thời tăng mức độ chuyên nghiệp và liên kết chặt chẽ hoạt động nhân sự với mục tiêu kinh doanh chung.


HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
TỐI ƯU HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG

Phần mềm quản lý nhân sự BeeSuite HRM giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc bằng cách tự động hóa các quy trình quản lý nhân sự từ đơn giản đến phức tạp, giảm thiểu thời gian dành cho các tác vụ thủ công và tăng cường độ chính xác của thông tin.


GIỮ CHÂN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI

Phần mềm HRM BeeSuite cung cấp một nền tảng làm việc hiệu quả, tăng sự tương tác và giao tiếp, nâng cao sự hài lòng của nhân viên, tăng cường khả năng giữ chân nhân viên xuất sắc và thu hút tài năng mới.


THÚC ĐẨY SỰ GẮN KẾT VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Với các khách hàng chuỗi và làm việc theo ca thì chức năng đặt lịch làm việc

sẽ giúp cho nhân viên cửa hàng linh hoạt sắp xếp lịch làm việc, đổi lịch làm với đồng nghiệp, đảm bảo luôn có đủ người tham gia ca làm việc nếu nhân viên có bị kẹt lịch làm việc. 

tăng cường sự 
minh bạch

Sử dụng phần mềm HRM BeeSuite giúp mọi thông tin về nhân viên được cập nhật và truy cập một cách dễ dàng, từ đó nâng cao sự minh bạch trong quản lý và giúp nhân viên cảm thấy công bằng hơn trong việc đánh giá hiệu suất và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự.

cải thiện khả năng phản hồi và thích ứng

Phần mềm HRM BeeSuite cung cấp công cụ để nhanh chóng thu thập phản hồi từ nhân viên và phân tích dữ liệu này để thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Điều này giúp tổ chức thích ứng nhanh chóng với môi trường kinh doanh đang thay đổi hoặc với các vấn đề nội bộ cần được giải quyết.

tăng cường khả năng ra quyết định

Giải pháp nhân sự BeeSuite HRM cung cấp dữ liệu và phân tích sâu sắc về nhân sự, giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược dựa trên bằng chứng thực tế, thay vì dựa trên trực giác.

TỐI ƯU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
GIỮ CHÂN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
THÚC ĐẨY SỰ GẮN KẾT VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
TĂNG CƯỜNG SỰ MINH BẠCH
CẢI THIỆN KHẢ NĂNG PHẢN HỒI VÀ THÍCH ỨNG
TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH

Giải pháp nhân sự BeeSuite HRM cung cấp dữ liệu và phân tích sâu sắc về nhân sự, giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược dựa trên bằng chứng thực tế, thay vì dựa trên trực giác.

BeeSuite Employee - Thông tin Nhân viên

Thông tin profile nhân viên trong phần mềm quản lý nhân sự HRM BeeSuite có thể được thừa kế từ các thông tin thu thập được trong quá trình tuyển dụng. Nhân viên có thể tự cập nhật và bổ sung các thông tin còn thiếu của mình, nhân sự sẽ phê duyệt để cập nhật chính thức. Hợp đồng của ứng viên được in theo hợp đồng mẫu từ hệ thống. Giải pháp theo dõi quá trình công tác của nhân viên từ lúc vào làm đến khi kết thúc, theo dõi khen thưởng - kỷ luật, thông tin đào tạo - bằng cấp. Danh mục nhân viên được tổ chức theo cây phòng ban hoặc theo sơ đồ tổ chức các phòng ban toàn công ty.


BeeSuite Attendance - Quản lý chấm công

Giải pháp nhân sự HRM BeeSuite hỗ trợ các hình thức chấm công cho nhân viên văn phòng, nhân viên cửa hàng và nhân viên đi thị trường. Kết hợp các thông tin nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, tăng ca để xuất ra báo cáo công tổng hợp theo tháng, theo phòng ban hay đội nhóm. Dữ liệu công là đầu vào của việc tính lương hàng tháng.

BeeSuite Payroll - Tiền lương

Chức năng nhân sự tiền lương của BeeSuite HRM cung cấp cho công ty giải pháp xử lý và quản lý tiền lương hiệu quả, từ cấu hình các công thức lương theo đối tượng đến tính toán lương theo bảng công và trích các khoản thuế, bảo hiểm. Giải pháp toàn diện này được thiết lập để có thể dễ dàng điều chỉnh theo những thay đổi về tiền lương và tuân thủ tất cả các chuẩn mực nhân sự của Việt Nam. Giải pháp tích hợp hạch toán chi phí lương vào sổ sách Kế toán, loại bỏ các thao tác thủ công có thể dẫn đến sai sót.


BeeSuite Appraisal - Đánh giá nhân viên

Giải pháp đánh giá nhân viên của phần mềm HRM BeeSuite được thiết kế để tự động hóa và tối ưu hóa quá trình đánh giá hiệu suất nhân viên. Phần mềm này cho phép các nhà quản lý thiết lập các mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch đánh giá định kỳ và thu thập phản hồi đa chiều từ đồng nghiệp, cấp dưới và khách hàng liên quan, nhằm đánh giá một cách khách quan hiệu suất làm việc của nhân viên. BeeSuite Appraisal hỗ trợ cải thiện sự minh bạch và thúc đẩy sự phát triển chuyên môn, góp phần vào việc quản lý tài nguyên nhân sự hiệu quả hơn. 

BeeSuite Recruitment - Tuyển dụng

Nghiệp vụ Tuyển dụng của phần mềm nhân sự BeeSuite HRM hỗ trợ thiết lập bảng mô tả công việc, quảng bá các tin tuyển dụng và theo dõi các đơn ứng tuyển. Giải pháp giúp theo dõi quá trình tuyển dụng linh động, hiệu quả. Giải pháp hỗ trợ xây dựng một cơ sở dữ liệu về các các hồ sơ ứng viên để giúp công ty chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực. Giải pháp BeeSuite Recruitment xử lý mọi việc một cách đơn giản và chuyên nghiệp.


BeeSuite Analysis - Báo cáo phân tích

Các báo cáo phân tích Nhân sự của phần mềm quản lý nhân sự BeeSuite cung cấp các bảng điều khiển để theo dõi hiệu suất đội ngũ nhân sự. Các nhà lãnh đạo nhân sự có thể phân tích số lượng nhân viên, xu hướng lưu chuyển nhân sự, phân tích doanh thu - chi phí trên mỗi nhân viên hoạt động. Những phân tích mạnh mẽ và trực quan này giúp cải thiện giao tiếp tốt hơn và các quyết định được thực hiện có chất lượng hơn.

Đăng ký demo trải nghiệm BEESUITE

BEESUITE cần một vài thông tin dưới đây để kết nối bạn đến đúng chuyên gia