Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.
BeeSuite Accounting
Phần mềm kế toán BeeSuite Accounting tự động các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, báo cáo tài chính thời gian thực, tuân thủ các quy định,  giúp nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo tính minh bạch tài chính.

Phần mềm kế toán BeeSuite Accounting mang lại nhiều tính năng nổi bật, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả và linh hoạt. Với khả năng tự động hóa, Phần mềm kế toán BeeSuite giúp tự động nhập và phân loại giao dịch, đồng thời cập nhật báo cáo tài chính theo thời gian thực, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian. Là một nền tảng dựa trên đám mây, phần mềm kế toán BeeSuite cho phép người dùng truy cập từ bất kỳ đâu thông qua internet, hỗ trợ làm việc trên nhiều thiết bị. Phần mềm kế toán BeeSuite cũng tích hợp mạnh mẽ với các ứng dụng khác, như hóa đơn điện tử hay hóa đơn đầu vào… cho phép tùy chỉnh mạnh mẽ và khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, phần mềm kế toán BeeSuite cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo tiên tiến, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và dự đoán dòng tiền hiệu quả.

HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
TÍCH HỢP VÀ LIỀN MẠCH

Phần mềm kế toán BeeSuite cung cấp một nền tảng thống giúp quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh. Sự tích hợp này không chỉ giảm bớt sự gián đoạn trong quy trình xử lý giữa các phòng ban với phòng Kế toán mà còn giúp giảm thiểu lỗi và tăng cường hiệu quả quản lý.


TỰ ĐỘNG HÓA NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Phần mềm kế toán BeeSuite giúp tự động hóa các nghiệp vụ kế toán từ ghi nhận bút toán, phân tích chi phí và theo dõi thuế và truy xuất báo cáo… giảm thiểu công sức thủ công và tăng cường hiệu quả hoạt động.


TUÂN THỦ VÀ BẢO MẬT

Phần mềm kế toán BeeSuite đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS) và Quốc tế (IFRS), thiết lập bảo mật cao cho dữ liệu doanh nghiệp thông qua các biện pháp an ninh mạnh mẽ sẵn có, đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp được bảo vệ an toàn.


DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC VÀ PHÂN TÍCH NÂNG CAO

Phần mềm kế toán BeeSuite cung cấp dữ liệu thời gian thực và báo cáo mạnh mẽ, cho phép doanh nghiệp nắm bắt ngay lập tức các xu hướng và thông tin quan trọng, đưa ra các quyết định thông minh dựa trên số liệu thực tế.


ĐỘ LINH HOẠT VÀ MỞ RỘNG

Phần mềm kế toán BeeSuite có khả năng thích ứng với các quy mô doanh nghiệp khác nhau và dễ dàng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.


TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ VÀ ROI CAO

Giải pháp BeeSuite Accounting giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành bằng cách loại bỏ các hệ thống lạc hậu và tốn kém, đồng thời cải thiện hiệu quả quản lý. ROI từ việc áp dụng BeeSuite Accounting thường rất cao, nhờ vào việc cải thiện hiệu quả và giảm thiểu chi phí.


TÍCH HỢP VÀ LIỀN MẠCH

Phần mềm kế toán BeeSuite cung cấp một nền tảng thống giúp quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh. Sự tích hợp này không chỉ giảm bớt sự gián đoạn trong quy trình xử lý giữa các phòng ban với phòng Kế toán mà còn giúp giảm thiểu lỗi và tăng cường hiệu quả quản lý.


TỰ ĐỘNG HÓA NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
TUÂN THỦ VÀ BẢO MẬT
DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC VÀ PHÂN TÍCH NÂNG CAO
ĐỘ LINH HOẠT VÀ MỞ RỘNG
TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ VÀ ROI CAO
BeeSuite Accounting - Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là lõi của các phần mềm kế toán. Kế toán tổng hợp của BeeSuite cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt qua việc ghi nhận các nghiệp vụ theo sổ nhật ký, bút toán điều chỉnh và cấn trừ công nợ; nắm bắt các thông tin một cách sâu sắc nhờ khả năng kịp thời theo dõi sự biến động của tài khoản và khả năng kiểm soát. Các báo cáo phong phú giúp doanh doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng với thay đổi nhanh của kinh doanh.

Receiveble Accounting - Kế toán phải thu

Phần mềm kế toán BeeSuite tự động hóa và tinh gọn mọi khía cạnh của việc gửi hóa đơn, xử lý thanh toán và quản lý thu nợ để bạn có thể tăng khả năng thanh khoản để tài trợ cho sự phát triển, rút ngắn chu kỳ từ tín dụng đến tiền mặt, nâng cao mức độ phục vụ và nắm bắt các cơ hội đầu tư mới khi chúng xuất hiện.

Payable Accounting - Kế toán phải trả

Bằng cách tự động hóa các quy trình phải trả, phần mềm kế toán BeeSuite tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Tránh phí trễ hạn và cải thiện dòng tiền bằng cách tận dụng các ưu đãi thanh toán sớm. Đảm bảo tuân thủ các chính sách nội bộ và tránh gian lận thanh toán với các quy trình xem xét và phê duyệt tự động.

Inventory Accounting - Kế toán kho

Hệ thống kế toán BeeSuite có thể tính giá vốn kho theo các phương pháp Bình quân tức thời, Bình quân cuối kỳ, FIFO… giá vốn được tính từ chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí hải quan… Giải pháp cũng hỗ trợ tính chi phí giá vốn cho các giao dịch nội bộ giữa các công ty.

Loan Accounting - Khế ước vay

Hệ thống kế toán BeeSuite hỗ trợ quản lý các Khế ước vay của doanh nghiệp, ghi nhận tổng giá trị khoản vay, thời gian khoản vay, mức lãi suất của Khế ước và tính ra mức lãi phải thanh toán hàng tháng, người làm Kế toán kiểm tra và điều chỉnh khoản lãi theo số thực tế và ghi nhận vào hệ thống. Khoản tiền vay có thể được nhập về tài khoản ngân hàng hoặc dùng để thanh toán cho các hóa đơn. Khi tất toán, hệ thống ghi nhận phần thanh toán khoản vay gốc và chi phí lãi vay đến thời điểm thanh toán.


Fixed Assets - Tài sản cố định

Giải pháp Tài sản cố định của phần mềm kế toán BeeSuite giúp theo dõi từ bước hình thành tài sản, tính chu kỳ khấu hao, tự động tạo ra các khoản khấu hao từng tháng và tự động hạch toán. Trong quá trình khai thác, tài sản có thể được thuyên chuyển qua các phòng ban, được bảo trì hoặc nâng cấp tài sản và điều chỉnh lại kỳ khấu hao. Các công cụ dụng cụ có thể được quản lý theo quy trình mua hàng nhập kho và được hạch toán vào chi phí khi xuất sử dụng.


BeeSuite Expense - Kế toán chi phí

Kế toán chi phí của phần mềm kế toán BeeSuite là công cụ để cho người có khoản chi phí phát sinh có thể trực tiếp kê khai chi phí lên hệ thống và gửi cấp quản lý để phê duyệt. Một khi khoản chi phí được phê duyệt thì người dùng có trách nhiệm cung cấp đủ các chứng từ liên quan để kế toán hạch toán và vào sổ sách.


Analytics Accounting - Kế toán phân tích

Phần mềm kế toán BeeSuite hỗ trơ thiết lập hệ thống tài khoản phân tích theo nhu cầu phân tích của công ty, các tài khoản được ghi nhận vào trong các giao dịch để ghi nhận doanh thu, chi phí của các đối tượng phân tích, như phân tích chi phí của một dự án, phân tích lãi lỗ của từng điểm bán hàng, chi nhánh, công ty. Các khoản mục phí cũng được thiết lập để dễ dàng thống kê và đánh giá từng loại chi phí.


Đăng ký demo trải nghiệm BEESUITE

BEESUITE cần một vài thông tin dưới đây để kết nối bạn đến đúng chuyên gia