Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.

Phở 24: chuyển đổi hệ thống, tự động hóa quy trình vận hành

Tổng quan

Phở 24 là thương hiệu phở hàng đầu và được ưa chuộng tại Việt Nam, cùng với việc bổ sung thêm thực đơn món ăn và đồ uống hấp dẫn khác, Phở 24 là địa điểm ăn uống được ưa chuộng của giới trẻ, giới văn phòng, khách du lịch và dân địa phương. 

15

Cửa hàng

50

Người dùng

2,000

Giao dịch / ngày

3

Tháng triển khai

Thách thức

Khi tham gia một liên kết với một đối tác nước ngoài, Phở 24 vận hành trên một hệ thống ERP ngoại. Sau khi Phở 24 được chuyển nhượng 100% lại cho đối tác trong nước, Phở 24 cần 1  hệ thống có thể đáp ứng vận hành ngay để không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

 • Thời gian cần hệ thống thay thế ngắn, triển khai trong khoản thời gian ngắn.
 • Cần đồng bộ đơn từ hệ thống POS hiện hữu lên hệ thống ERP. 
 • Cần xử lý linh hoạt việc xuất hóa đơn bán hàng của hệ thống cửa hàng cho khách hàng.
 • Cần quản trị đặt hàng và phân phối hàng giữa cửa hàng và bếp trung tâm. 
 • Cần giải pháp mua bán nội bộ giữa bếp trung tâm và chi nhánh ở tỉnh. 
 • Cần giải pháp Kế toán chuẩn VAS, báo cáo thuế, quản trị một sổ sách.

Giải pháp

BeeSuite ERP


Quy trình tích hợp, kết nối phòng ban, tăng kiểm soát

 1. Quản lý mua hàng cho các mặt hàng tiêu dùng như rau, hành, ớt...
 2. Giải pháp quản lý cung ứng từ bếp trung tâm đến tất cả cửa hàng, chi nhánh
 3. Quản lý định mức thành phẩm, ghi nhận tiêu hao nguyên liệu thời gian thực khi đơn hàng tại cửa hàng được hoàn thành.
 4. Quản lý vật tư tiêu hao cho bếp trung tâm và thành phẩm nhận về từ bếp trung tâm.
 5. Giải pháp kiểm kê nhanh hàng ngày tại cửa hàng, kiểm kê định kỳ tại bếp kho trung tâm.

BeeSuite Accounting


Tự động hoá quy trình kế toán

 1. Tự động đồng bộ dữ liệu bán hàng và các giao dịch về kế toán và hạch toán, phòng kế toán kiểm tra các bút toán và xác nhận, hạn chế các sai sót dữ liệu.
 2. Tích hợp hóa đơn điện tử được, xuất cho từng đơn hàng có yêu cầu và xuất gộp cho các đơn lẻ
 3. Giải pháp mua bán nội bộ giữa trung tâm và chi nhánh
 4. Tích hợp giải pháp Tài chính kế toán, phân tích lãi lỗ theo cửa hàng
 5. Báo cáo theo dõi công nợ, báo thuế đầu vào đầu ra, báo cáo tài chính.