Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.
Xu hướng dịch chuyển từ SaaS qua Platform
Ứng dụng SaaS mang đến nhiều lợi thế vượt trội cho doanh nghiệp. Nhưng theo tiến trình phát triển, một nền tảng ứng dụng trung tâm PaaS (Platform as a Service), nơi thực hiện các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp và kết nối đến các ứng dụng ngách (SaaS), mới là mô hình hiệu quả nhất mà doanh nghiệp hướng tới.

Ứng dụng SaaS (Software as a service) có thế mạnh về thời gian triển khai nhanh, là giải pháp đáp ứng nhu cầu ngách, chi phí bắt đầu thấp. SaaS đã phát triển rộng rãi sẽ còn tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, doanh nghiệp luôn có nhu cầu customize ứng dụng để đáp ứng các đặc thù, có mong muốn để ứng dụng lõi đóng vai trò là hub để kết nối các ứng dụng khác, cũng như nhu cầu phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định. Ứng dụng SaaS không đáp ứng được các nhu cầu này, từ đó dẫn tới nhu cầu phát triển nền tảng PaaS (Platform as a service). Một nền tảng, ngoài bộ ứng dụng được built-in sẵn thì cần hỗ trợ thêm các công cụ tối thiểu nhất cho development, deployment.. và cao hơn là công cụ để làm data analytics. Các anh lớn luôn nhìn thấy trước nhu cầu và đã xây dựng các nền tảng như Dynamics 365 Cloud, Oracle Cloud Platform, SAP Cloud Platform… trong đó, Dynamics 365 Cloud cung cấp môi trường development khép kín trên Cloud, developer dùng cơ chế remote desktop để log vào development server để lập trình, mã nguồn ứng dụng không cần tải xuống máy local… có lẽ nhờ các ưu điểm vượt trội này mà Dynamics 365 trở thành Platform top 1 của năm 2023?!

Việc hình thành các Platform có tính quá trình và tiến hóa. Như NetSuite từ ban đầu là một SaaS application, rồi từng bước mới hình thành lên Platform SuiteCloud để đáp ứng nhu cầu cho Development, Deployment và App Distribution.

Ở Việt Nam, các ứng dụng SaaS đã có nhiều, nhưng một sản phẩm Platform đúng nghĩa thì mới đang ở giai đoạn hình thành. Thiết nghĩ Platform không chỉ là cuộc chơi của các anh lớn? Đường đi dù có ngắn nếu không đi sẽ mãi không đến, công nghệ không có giới hạn. Thế giới Open Source biến hóa không ngừng và việc gì đến tất sẽ đến. BeeSuite là một nền tảng được thiết đi theo hướng Platform as a Services. BeeSuite được thiết là một nền tảng quản trị doanh nghiệp hiện đại, là một nền tảng phát triển và lớn mạnh theo sự phát triển của doanh nghiệp, BeeSuite là một nền tảng trung tâm để kết nối các ứng dụng vệ tinh của doanh nghiệp.