Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.
Bộ ứng dụng kinh doanh BeeSuite
Giới thiệu tổng quan về bộ ứng dụng kinh doanh BeeSuite, triết lý hình thành, biểu tượng đại diện và các giải pháp chính. BeeSuite là một sự đột phá về công nghệ, hướng tiếp cận giải pháp và xu hướng trải nghiệm ứng dụng của người dùng.

BeeSuite là nền tảng quản trị doanh nghiệp hiện đại, là bộ ứng dụng kinh doanh trên đám mây, a cloud business applications suite.

BeeSuite lấy cảm hứng từ kiến trúc của tổ ong, một tổ ong có nhiều bánh mật, mỗi bánh mật là một ứng dụng thực hiện một mảng nghiệp vụ kinh doanh, nhiều ứng dụng hợp lại thành một bộ suite, bộ suite các ứng dụng kinh doanh (business applications suite). Các ứng dụng (bánh mật) qua thời gian sẽ tích lũy đầy mật, trở thành của để dành, trở thành nội lực giúp doanh nghiệp phát triển. 

Bộ ứng dụng kinh doanh BeeSuite là bộ các ứng dụng phần mềm, được phát triển trên một nền tảng công nghệ linh hoạt và thống nhất, giúp thực hiện các quá trình kinh doanh cốt lõi, hỗ trợ quản lý kinh doanh bên trong và bên ngoài ranh giới của một tổ chức. 

Bộ ứng dụng kinh doanh BeeSuite bao gồm nhưng không giới hạn các ứng dụng sau đây:

  1.      • CRM - Quản lý quan hệ khách hàng: Giúp tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng, giúp theo dõi và quản lý tương tác với khách hàng tiềm năng và hiện tại, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

    • Omnichannel Commerce - Thương mại hợp kênh: Giúp doanh nghiệp quản lý nghiệp vụ bán hàng trên toàn kênh từ bán tại cửa hàng, bán trên web, bán qua sàn thương mại điện tử, ứng dụng bên thứ 3…

    • ERP - Một bộ phần mềm toàn diện, tích hợp và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh khác nhau trên các lĩnh vực chức năng khác nhau của một tổ chức, như tài chính, sản xuất, bán hàng và nhiều hơn nữa

    • Accounting - Kế toán: Một phần mềm kế toán hiện đại, quản lý các nghiệp vụ  kế toán tài chính, kế toán quản trị, ngân sách và báo cáo.

    • Assets - Tài sản: Giúp doanh nghiệp mua sắm, theo dõi quản lý và bảo trì tài sản.

    • Project - Quản lý dự án: Giúp quản lý các hoạt động liên quan đến việc lên kế hoạch, thực hiện, theo dõi, và kiểm soát các dự án.

    • HCM - Quản trị nguồn nhân lực: Quản lý các hoạt động liên quan đến nhân viên, như tuyển dụng, thông tin nhân viên, chấm công - nghỉ phép, tiền lương, và phúc lợi.

    • Collaboration - Ứng dụng tương tác: Giúp giao tiếp và làm việc cùng nhau với các đồng nghiệp, đối tác, và khách hàng thông qua email, tin nhắn, và chia sẻ tài liệu.

    • Analytics & Dashboard - Phân tích dữ liệu: Ứng dụng này giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu để ra quyết định tốt hơn.

Team Bee không ngừng làm việc, không ngừng xây tổ. Các bánh mật không ngừng được xây mới, các ứng dụng mới sẽ từng bước lắp vào các nhu cầu quản lý kinh doanh thực tiễn, từng bước hình thành một bộ ứng dụng kinh doanh, một nền tảng quản trị linh hoạt và thống nhất, tích lũy đầy mật cho doanh nghiệp.