Cám ơn bạn đã liên hệ BeeSuite. Chuyên gia BEESUITE sẽ liên hệ bạn ngay trong 24h tới.

Besco Consulting

Thông tin về Besco Consulting ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
BESCO Invoicing
Invoices & Payments
BESCO Activity Base
Activity Management
BESCO Project
Project Management
BESCO Project CRM
Project CRM
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Activity Management
Advance Activity Management and Dashboard View.
Bee Website
Website HelpDesk Dashboard V16
Website HelpDesk Dashboard Module Brings a MultipurposeGraphical Dashboard for Website HelpDesk module
Aeroo Reports
Enterprise grade reporting solution (odoo v15)
Gói đăng ký
Generate recurring invoices and manage renewals
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Chuyên cần
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với tập dữ liệu nhớ
Hợp đồng Lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam